Назад Контакти

Даун парк делукс

апартаментен хотел

Даун парк делукс

Dawn Park Deluxe е луксозен жилищен комплекс в курорта Слънчев бряг. Концепцията на проекта е да пресъздаде визията на сградите от епохата на Ренесанса, съчетана с нуждите на обитаване на съвременните апатраментни хотели.

Основен акцент в композицията представляват симетрично разположените два жилищни блока, свързани с централното крило на рецепцията. Именно тази симетрия позволява разгръщането на архитектурния замисъл на фасадите на комплекса. Двата странични блока са решени в строга ренесансова стилистика с градация във височина, а меките тонове на

мазилката подсилват ефекта от искрящо белите фронтони и пиластри. Масивен корниз завършва сградата във височина елегантно и категорично, доминирайки над останалите елементи на фасадата.

Блясъкът на фасадната композиция е съсредоточен в центрaлното тяло – внушително фоайе през два етажа, основен подход към двете жилищни крила и към вътрешния двор. Функционалната композиция тектонично е подчертана на

фасада. Представителната визия, високите извити прозорци и богато разработените орнаменти подсказват първостепенната роля на централния корпус.

Всеки елемент от сградата търси своя смислов акцент тук и завършва с изящно извит фронтон над входа – хармоничен акцент, неделима част от цялостния замисъл.

  • визуализиции; анимация

    Genig studio

Here is the image Title